Yezid-i Rekkaşi'ye Göre Dua

Yezid-i Rekkaşi’ye göre; “Ulu Allah kıyamet günü, kulun yaptığı ve fakat karşılığını dünyadayken göremediği duaları önüne getirerek şöyle buyurur:
“Kulum falan gün, bana şöyle bir dua yapmıştın da ben o duanın karşılığını bu güne saklamıştım. İşte şu sevap o duanın karşılığıdır.” Kula bu yoldan o kadar çok sevap verilir ki, “Keşke dünyadayken hiçbir duamın karşılığı verilmemiş olsaydı, der.”
Kur’an-ı Azim’de şöyle bir ayet vardır:
“(Onlara) De ki; sizin dua (ve iltica)nız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan; 77)
Tirmizi, İbn Hıbban ve İbn Mace senedleri sahihtir kaydıyla şu hadisi naklederler:
“Allah nezdinde duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (Tirmizi, İbn Hıbban, İbn Mace)

You may also like...

Menü