Üçüncüsü Allah olan kişileri kim mağlup edebilir ?

Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber” diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım ordularla onu desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. <Tevbe 40>

Hicri-Yılbaşı-png9

Hicrî Takvim ve Hicrî yılbaşı

Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvereye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarihe, seneye “Hicrî Yıl” denir. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için buna, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir.

Hicri takvim usulünü başlatan, Hazreti Ömer b. Hattab radıyallahu anhudur. Hz. Ömer, Sahabeler ve devlet ricaliyle istişare ederek, miladi 622’ye denk gelen hicret hadisesini, İslâm tarihinin başlangıcı olarak kabul etmiştir. Böylece, hicretin yapıldığı yıl birinci yıl olmak üzere, hicri-kamerî (ay takvimi) yıl ortaya çıkmıştır.

Hicrî sene de miladi ve rûmî târihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer. Ayların adları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebîül-âhir, Cemâziyel-evvel, Cemâziyel-âhir, Receb, Şâbân, Ramazân, Şevvâl, Zilkâde, Zilhicce.

Şehrullahi’l-Muharrem

Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ifadesiyle Muharrem ayı ‘Şehrullahi’l-Muharrem’dir. Rasulullah Efendimiz, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir ay olarak muharrem ayına, “Allah’ın ayı Muharrem’ anlamında ‘Şehrullahi’l-Muharrem’ demişlerdir. Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olması hasebiyle Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.

Bizlerde Hicri senenin başlangıcı olan bu günü ve Muharrem ayını nefsimizle hesaplaşmak için bir vesile olarak görmeliyiz. Zira her Müslüman için nefsi emmare’nin ve onun dışarıdan teşvik ve tahrikçisi olan şeytanın şerrinden korunmak ve kurtulmak için Hakk’a, hakikate göç ederek günahları terk etmek, günümüzün en büyük hicretidir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü