SORU : Şeytan taşlama, kurban ve tıraş olmada tertibin hükmü nedir?

Her hacı için Mina’da tertiple üç şey vardır. Bunlar; şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olmaktır. Bir kimse temettü haccı veya kıran haccı yapıyorsa, şeytan taşlama ve kurban kesmeden sonra traş olması lazımdır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’de böyle yapmıştır.
Eğer bir kimse ifrat haccı yapmış ise, şeytan taşlamadan sonra tıraş olur. Çünkü ifrat haccı yapan kimseye kurban kesmek vacip değil, müstehaptır.
İmam-ı Azam’a göre, bu tertibe uymak vaciptir. Kim bu tertibi bozarsa, bir kurban kesmesi gerekir.
İmam-ı Şafii, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, bu tertip sünnettir. Kim terk ederse günahkar olur. Fakat fidye lazım gelmez. Bunun delili şudur:
Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir:
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında iken bir adam geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! Ben kurban kesmeden önce bilmeyerek tıraş oldum.” dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Kurbanını kes, senin üzerinde fidye yoktur.” buyurdu. Daha sonra başka bir kişi geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! Ben taşlama yapmadan önce tıraş oldum.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Taşlarını at, senin üzerinde fidye yoktur.” buyurdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e tertible ilgili ne sorulmuş ise fidyenin olmadığını söylemiştir. (Buhari)

You may also like...

Menü