Orucu bozan şeyler nelerdir?

 

konu_1393925791_3

ORUCU BOZAN ŞEYLER
Orucu bozan şeyler iki türlüdür. Bir kısmı sadece kaza etmeyi gerektirir. Diğer bir kısmı ise hem kaza hemde keffareti gerektirir.
HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE orucu bozduğu halde kaza etmeyi gerektiren durumlar şunlardır.
*Gıda ve ilaç gibi, gıda manasında olmayan şeyleri almak. Bu da adette gıdalanmak maksadı taşımayan ve insan tabiatının meyletmediği, şeyleri almakla olur. Örneğin; oruçlu bir kimsenin çiğ pirinç yada çiğ hamur yada adette yağ, bal ,şeker gibi şeylerle karıştırılmadan yenilmeyen un gibi meddeleri yemesi gibi. Eğer bu gibi şeyleri karıştırılarak yenilirse keffaret icab eder.
Bir kimse, bir defa çok miktarda tuz yerse, kendisine kaza gerekir. Eğer yediği tuz az olursa keffaret gerekir. Bir kimse olgunlaşmamış çiğ meyve yerse yada dişleri arasında kalan yemek artıklarını yerse ve bu nohut tanesi kadar olursa oruç bozulur ve kaza gerekir. Eğer nohut tanesi miktarından az olursa oruç bozulmaz.
Bir kimse çekirdek, yada çakıl taşı, demir, toprak, taş, para vb. madenleri yutsa yada kendi isteği ile boğazına duman çekse yada su alsa yada kadının fercinden veya makatından ilaç sokulursa yada burundan veya boğazdan bir madde girerse yada burnuna bir sıvı damlatırsa oruç bozulur ve kaza etmesi gerekir. İmam-ı Azama göre kulağa konulan ilaç orucu bozar su ise bozmaz. Ebu Yusuf ve İmam Muhammede göre kulağa ne akıtılırsa akıtılsın orucu bozmaz.
*Oruçlu kimsenin hastalık, yolculu, tehdit altında kalma, hata, ihmal yada şüphe ile ilaç almak yada gıda almak gibi durumlarda da yine kaza etmesi gerekir. Mesela ; abdestte veya abdest alışında ağzı çalkalarken mideye su kaçarsa. Başındaki veya karnında bir yaraya tedavi ederken ilaç beynine yada midesine kaçarsa.
Uyumakta olan bir kimseye su içirilirse. Kadın hizmet etme sebebiyle hastalanarak kendisine bir zarar gelmesinden korkup iftar ederse. Fıkhi bir şüpheye dayalı olarak, mesela; unutarak yiyip içtikten yada cinsi ilişkide bulunduktan sonra oruç bozulduğu şüphesi ile bilerek bir şey yer veya cinsi ilişkide bulunursa. Gece oruç tutmaya niyetlenen yolcu ikamete niyetlendikten sonra yerse. Geceden oruç tutmaya niyetlenen ve mukim olarak sabahlayan ve gündüz sefere başlayan kimse, sefer halinde iken cinsi ilişkide bulunur veya bir şey yerse. Sabah vaktinin girip girmediği hususunda şüphelendiği halde yer içer veya cinsi ilişkide bulunursa, fakat fecir doğmuş olsa, şüphe ile bu işleri yaptığı için kendisine kaza gerekir, keffaret gerekmez. Çünkü kesin olarak fecrin doğuşu bilinmezden önce, asıl olan gecenin devam etmesidir.
Aynı şekilde bir kimse, güneşin battığını zannederek orucunu bozarsa, ancak güneş batmamışsa, güneşin battığı kanaati ile orucunu bozduğu için sadece kaza gerekir, keffaret gerekmez.
Bir kimse sabah vakti girmeden önce cinsi ilişkide bulunursa yada yemek yese sonrada sabah vakti girse, eğer yaptığı işi bırakır, ağzındaki yiyecekleri dışarıya atarsa orucu bozulmaz.
*Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre iğne yaptırmak orucu bozar. Herhangi bir hayvan veya ölü ile cinsi ilişkide bulunarak yada istimna ile menisi akan kimsenin orucu bozulur, yalnız kaza gerekir.
*Bir kimse, ramazan dışında tutmakta olduğu orucu nafile bir orucu cinsi ilişkide bulunarak yada başka bir şekilde bozarsa, keffaret değil kaza gerektirir.
ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE, orucu bozduğu halde sadece kazayı gerektiren durumlar şunlardır:
*Baştan veya göğüsten bir balgam ‘’HA’’ harfin çıktığı yeri aşıp ağza kadar çıkmış veya ihtiyari olarak yutulursa orucu bozar. Ancak gayr-i ihtiyari yutulmuşsa bozmaz. Burun, ağız, kulak, ön ve arka gibi bir yoldan veya miğdeye, boğaza ve mesaneye açılan bir yara yoluyla ulaşması orucu bozar.
*Bilerek, haşefenin tamamı kaybolacak şekilde ön veya arkadan bir insan veya dokunma ile meninin çıkması İstimna isteyerek meniyi akıtmaktır. İsteyerek meniyi akıtmak, mutlak olarak orucu bozar. Dokunmaya gelince; şayet hanımı yahut yabancı biri ile mahremlerinden olmayan birine dokunmakla meni akmışsa ister şehvetle gelmiş olsun, ister şehvetsiz olsun orucu bozmaz. Ancak arada hail olmaksızın dokunmuşsa orucu bozar. Kendi kendine çıkan, yahut ihtilam olma veyahut düşünme ile meninin çıması orucu bozmaz. Ancak düşünmekle akması, o kişide adet isi orucu bozar.
*İsteyerek kusmak, hayız olmak, nifas hali, doğum, bir an için olsa bile delirme, bütün gün baygın olmak, bütün gün sarhoş olmak ve dinden dönmek te orucu bozan hallerdendir.

 

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü