Namazı Bozan Şeyler

*Bir hastalık sebebiyle, veya bir malın veya bir arkadaşın kaybolması gibi musi-betlerden dolayı harfler belirecek şekilde sesli ağlamak veya, “ah” “uh” diye inlemek, “öf” demek yahut bir şeyi üflemek. Veyabir şeyden bezginlik göstermek için. “uf” “tuh” demek. Boğazı temizlemek için “öhö. öhö” diye öksürmek namazı bozar.

            *Peygamber efendimiz (s.a.v) namaz kılan bir adamın. namazda sakalını kaşıdığını görünce şöyle buyurmuştur:  Dikkat ediniz! eğer bu adamın kalbi huşu duysaydı, uzuvlerıda elbet huşuya kavu-şurdu. Çünkü güdülen güdenin hükmüne bağlıdır.”

            *Bundan dolayıda hep şöyle dua ederdi;“ Ya Rabbi! güdeni de, (kalbide) güdülüni de (vücududa) ıslah et.”

            *Bir kimse namazda iken vücudunu aynı rekatta üç defa kaşırsa, namazı bozulur.

            *Secde asnasında, ayak parmakları-nın uçları kıbleye gelecek şekilde olmalıdır. Aksi takdirde namaz bozulur.           

*Bu hükümler Hanefi ve Şafii Mezheplerinde aynıdır.

*Bu konularda geniş bilgi için Seyda Muhammed Konyevi (k.s) nin hazırlamış oldu fıkıh kitabına başvurunuz

You may also like...

Menü