Murşid-i Kamil'in Alametleri

İnsanları irşad eden Mürşid-i kamillerin bir takım alametleri vardır. Bir Mürşid-i kamilde bulunması gereken vasıflar şunlardır:

– Öncelikle ilmiyle amel eden alim bir zat olması lazımdır.

– Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerine vakıf, tasavvuf ve hakikat ilimlerinde derin bir bilgiye sahip olmalıdır.

– İnsandaki manevi hastalıkların nasıl meydana geldiğini ve bununla nasıl mücadele edileceğini bilmelidir.

– Dünyaya ve dünya malına rağbet etmeyen bir kimse olmalıdır.

– Silsile yönünden Peygamber Efendimiz’e -sav-ulaşan kamil bir Mürşidden icazetle izin alarak irşada başlamış olmalıdır.

– Bütün insanlara karşı sonsuz bir şefkatin ve eşsiz bir merhametin sahibi olmalıdır.

Bunların yanında:

– Çok güzel bir ahlaka sahiptir.

– Her türlü elem ve kederi sükunatle karşılar.

– Bütün işlerinde ölçülü davranır ve daima nasihatte bulunur.

– Asla boş işlerle vaktini geçirmez. Bütün vaktini ibadet ve taatle, Allah’ın zikri ile, hizmetle ve insanların güzel ahlak sahibi olmaları için uğraşmakla geçirir.

– İnsanların ayıplarını yüzlerine vurmaz.

İşte kısaca anlatmaya çalıştığımız bu vasıfları taşıyan kimseler gerçek manada kamil Mürşidlerdir. 

You may also like...

Menü