Mevlid-i ŞERİF

son

MEVLİD-İ ŞERİF

Gözümüzün nuru, iki cihan serveri, Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Miladi 571 yılı, Nisan ayının yirmisi, Kameri aylardan Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi, Pazartesi günü seher vaktinde, Mekke’de mütevazı bir evde dünyaya teşrif etti.

Onun teşrifiyle âlem, yeniden hayat buldu. Karanlıklar, birden nurlarla boğuldu…

    Şerefli Gece Gerçekleşen Olaylar

Hz. Peygamber (sav), doğmadan önce ve doğduğu sırada; onun dünyaya teşrif etmesini alamet olarak birçok hadiseler meydana gelmiştir. Efendimiz (sav) dünyaya geldiği gece, bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi âlimleri, Hz. Muhammed (sav)in doğduğunu anlamışlardı. Ashab-ı kiramdan Hassan bin Sabit (ra) şöyle anlatır: “Ben sekiz yaşında idim. Bir sabah vakti Yahudinin biri: ‘Ey Yahudiler!’ diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudiler: ‘Ne var, bu bağırman nedendir?’ Diyerek yanına toplanınca, o: ‘Haberiniz olsun, Ahmet’in yıldızı bu gece doğdu! Ahmet bu gece dünyaya geldi…’ Diye cevap verdi.” (Kastalani, el-Mevahibü’l-Ledünniyye)
Hz. Peygamber (sav)in doğduğu gece, Kâbe’deki putların hepsi yüzüstü yere yıkıldı. Nitekim Urve şöyle anlatmıştır:
“Kureyş’den bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir gün, putun yanına vardıklarında, onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal üç defa tekrarlandı. Bunun üzerine etrafına iyice destek verip diktikleri sırada, şöyle bir ses işitildi: ‘Bir kimse doğdu, yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı.” (İbn Asakir, el-Haraiti)
Bu hadiseler tam Resulullah (sav)in doğduğu geceye rastlıyordu. Ayrıca, Medayin şehrindeki İran Kisra’sının sarayının on dört kulesi, burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı; yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anlamışlardı. Yine o gece, mecusilerin (ateşe tapan) bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden sönüverdi. Ateşin söndüğü tarihi kaydettiler, Kisra’nın sarayında burçların yıkıldığı geceye rastlıyordu. (Beyhaki, Ebu Nuaym)
Nasıl Değerlendirmeli?
Mevlid gecesine ait özel bir ibadet olmamakla birlikte, Efendimizin getirdiği İslam nimetini düşünmek, kulluk muhasebemizi yapmak ve çoluk çocuğumuzla O’nun ve şerefli arkadaşlarının güzel hasletlerini mütalaa etmeliyiz.
Bütün âlemlere bir nur, bir delil ve bir kurtuluş vesilesi olarak gönderilen Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirdiği bu veladet gecesinin kıymetini bilelim. O’na, bol bol Salât-û Selamlar getirelim.  Allah-u Zülcelal’i saygı ve huşuyla tesbih ve tenzih edelim. Yalnız başına yapamıyorsak, camiye koşup en azından iki rek’atlık bir tespih namazı kılalım.
Bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlardan tövbe edelim. Efendimiz (sav)i vesile ederek gözyaşı dökelim ki Allah bize Efendimiz (sav)e layıkıyla ümmet olmayı nasip etsin. Günahlardan da her zamankinden daha fazla uzak olalım bu gece ki âlemlerin Seyidi, Nebiyyi Zişan Efendimiz üzülmesin. Biliriz ki o ümmetine çok düşkündür ve ümmetinin azaba düçar olmasına dayanamaz.
“Popüler ve Modern” Kandiller!
Ayrıca, unutmayalım ki yalnız belirli gün ve gecelerde ibadet yapmakla, tövbe etmekle O’na ümmetlik, Allah-u Zülcelal’e kulluk şerefi tam olarak elde edilemez. Asıl olan, her gün ve gecede O’nun getirdiği mübarek dinin gereklerini yerine getirmek ve hayatımızda İslam dinini yüce şerefli yerine yükseltmektir.
Modern hayatın gereklerine göre yaşayıp, dini hayatımızı belirli zaman dilimlerine ve modern kalıplar içerisine sıkıştırmak, müslümanlar olarak bize hiç de yakışmıyor. Dinimizi her şeyimizden daha yüce ve önde tutmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsak, işte ancak o zaman bu gecelerde yapacağımız ibadet ve tatlar da yerini bulacaktır. Yoksa yaptıklarımız, basit, kuru ve yasak savma kabilinden olacaktır.  Popüler kültürün hengâmesine kapılarak, ekran başından mevlid dinlemek, arkadaşlara tebrik mesajı/maili göndermek ve bunun gibi basmakalıp davranışlarla mevlid gibi fırsat günlerini boşa harcamak, herhalde şuurlu bir mümine yakışmaz.
“De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân, 31)

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü