Hızur (a.s)'ın Allah Dostlarına Öğrettiği Dua

7 Fatiha
7 Ayetel Kürsi
7 Kafirun
7 İhlas
7 Felak
7 Nas
7 Sübhanellahi velhamdülillahi vele ilahe illallah-u vallah-u ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azîm.
Bu dua sabah namazından sonra güneş doğmadan önce yukarıdaki tesbihler okunduktan sonra 7 defa okunur. Yedi defa da şu dua okunur:
“Allahümmağfirli velivalideyye velil mü’minine vel mü’minât. Allahümmefal bî ve bihim âcilen ve êcilen Fiddini veddünyâ vel ahirah. Mâ ente lehü ehlün velâ tef’al binâ mâ nahnü ehlün inneke ğafurun, halimun, raûfun, cevvadun, kerimun.”
Eğer ikindi namazı ve akşam namazı arasında okunursa;
100 defa “Estağfirullah” denir.
Bu duaya devam eden kişinin iman ile göçmesi ve ahiret nimetleriyle nimetlendirilmesine vesile olur, inşallah-u Teala… (İslami Hayat; 351)

You may also like...

Menü