ALLAH-U ZÜLCELAL’İN GÜZEL İSİMLERİ VE FAZİLETLERİ

Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:
“En Güzel isimler Allah’ındır. O halde bu isimlerle O’na dua edin.” (A’raf; 180)
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Allah-u Zülcelal’in doksandokuz ismi vardır. Kim bunları ezberleyip sayarsa cennete girer. Allah Tek’dir ve Tek’i sever.” (Buhari, Müslim)
Hadis-i şerifte geçen “İhsa” kelimesinin manasını Buhari ve bir çok kimseler isimleri ezberlemek şeklinde tefsir etmişlerdir. Sahih’te olan bir rivayette: “Kim bunları ezberlerse cennete girer.” ifadesi de bu manayı kuvvetlendirmektedir. Yine denilmiştir ki: Bunun manası, Esmaü’l-Hüsna’nın manalarını bilen ve onlara iman eden cennete girer, demektir.

 

You may also like...

Menü