2.Vasiyetim

vasiyetimi

2. VASİYET

Dünya İmtihan Yeridir!
Şunu çok iyi bilmemiz lazımdır ki, insan bir im-tihan gayesi ile dünyada bulunmaktadır. Allah-u
Zülcelâl insanı başıboş bırakıvermek için değil, bir
takım emanet ve yükümlülüklerle sorumlu tutup ken-disine vazifeler yükleyerek imtihan için yaratmıştır.
Dünya insanlar için bir imtihan yeridir. Ömür de
bu imtihanın süresidir. Bu imtihanın neticesi ise dün-yada değil, ahirette görülecektir.
Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyur-muştur: “O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı
denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür,
bağışlayandır.” (Mülk; 2)

 

Reyhani Yayınları

0212 501 15 80

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Menü